Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:

Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - Contracte CONTR 2018 3798

Equipament subministrat per Informàtica el Corte Inglés IECISA:

Portàtil: Lenovo Thinkpad L470

Durada de la garantia: 4 anys. Finalitza el 29 de novembre de 2022.

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient   CONTR 2018 3798 s'haurà de complimentar el formulari següent:

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de IECISA mitjançant  l'adreça de correu:  cisi@iecisa.com
A més es remetran còpies del missatge (CC:) a les adreces:  suport@educacio.caib.es i cau.educacio@fundaciobit.org