Procediment avaries - Contracte CMN06 2017 3741

Equipament subministrat per  BRÚJULA:

Monitor Interactiu Promethean

Comandament

Caixa de connexions

Instal·lació Monitor interactiu +  Caixa de connexions

Durada de la garantia:  3 anys. Finalitza 26 d'octubre de 2020

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CMN06 2017 3741 s'haurà de complimentar un formulari estàndard de petició de suport a EDUCACIÓ, caldrà afegir la següent informació:

Al camp "Breu descripció":

  • [PETICIÓ GARANTIA PROMETHEAN]

Al camp "Descripció de la consulta/proposta":

  • Marca i model maquinari afectat.
  • Contracte CMN06 2017 3741
  • Número de sèrie.
  • Adreça centre.
  • Descripció de l'avaria:
  • Proves realitzades (si fos el cas):