Instal·lació de l'Ubuntu a un lloc de treball a partir de l'Ubuntu 18.04 Live Xarxipèlag


La Conselleria d'Educació disposa d'una versió adaptada de l'Ubuntu 18.04 que es posa a disposició dels centres que la sol·licitin. És la versió de l'Ubuntu que substitueix a la versió 16.04 i, com aquesta, es tracta d'una versió de llarg manteniment (LTS). Es distribueix per mitjà d'un fitxer ISO que es pot gravar a un suport DVD o pendrive autoarrencable (veure Creació d'un USB Ubuntu Live Xarxipèlag). Quan s'arrenca l'ordinador des d'aquest suport (DVD o pendrive) dóna l'opció de:

 • ser executat com a tal (provar l'execució al vol del sistema Ubuntu 18.04, però sense que quedi res instal·lat a l'ordinador)
 • o bé iniciar l'assistent d'instal·lació

El present article mostra com obtenir i com instal·lar aquesta versió de l'Ubuntu que pot ser útil tant per a ordinadors integrats a un domini Windows del centre com per a ordinadors no integrats a un domini (bé perquè el centre no disposi de domini Windows, bé perquè es tracti d'un ordinador que s'hagi de connectar a la xarxa sense fils a aules amb cobertura Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, bé perquè es tracti d'un ordinador particular d'un professor).
 

Obtenció

Si el centre disposa de fibra òptica, s'ha de descarregar la ISO directament, tal i com s'explica a la part final de l'article Ubuntu Live Xarxipèlag a disposició dels centres.

Si el centre no disposa de fibra òptica, es pot optar entre descarregar la imatge ISO o sol·licitar el DVD emplenant el següent formulari (s'ha d'especificar "Petició de DVD Ubuntu Live Xarxipèlag" en el camp assumpte del formulari).

En resposta a aquesta petició,

 • si el centre disposa d'un servidor de configuracions: planificarem una transferència de la imatge ISO en horari nocturn i us notificarem quan la tendreu. Després podreu crear vosaltres mateixos el disc DVD o el pendrive USB autoarrencable accedint a la carpeta download del servidor de configuracions on es troba la imatge ISO. 
 • si el centre no disposa de servidor de configuracions: prepararem una còpia del DVD i us demanarem que vengueu a cercar-la a la Conselleria o l'enviarem per correu ordinari si el desplaçament no és possible.

 

Instal·lació

Arrencau amb el DVD o amb el pendrive autoarrencable de l'Ubuntu Xarxipèlag 18.04 i triau l'opció de provar el sistema (no s'instal·la res). Un cop iniciat apareixerà una pantalla com la de la figura que es mostra a continuació. Si tot funciona bé, podeu iniciar la instal·lació en el disc fent doble clic sobre Instal·la la versió Ubuntu 18.04.X LTS (on X és la versió).

1

 

Triau l'idioma que vulgueu per a seguir pantalles de l'instal·lador. Seguidament ens demanarà l'idioma del teclat. Comprovau que la finestra de disposició de teclat també mostra per defecte una elecció correcta i feu clic a Continua. Segons la mida de la pantalla pot passar que no es vegi la paraula sencera com a la imatge.

 

instalacio UBT1604 5a

 

A continuació apareixerà la finestra de Updates and other software. Seleccionau Normal installation, en Other options marqueu Install third-party software for graphics and Wi-fi hardware and additional media formats i continuau.

 

2

 

Si surt el següent missatge de que els discos tenen particions muntades, triau l'opció per defecte, és a dir, No.


particio

Apareix la pantalla Tipus d'instal·lació. Normalment les opcions proposades cobreixen les necessitats. Si no és així, l'opció Alguna altra cosa us permetrà accedir a particionar el disc i definir exactament la partició on s'ha d'instal·lar el sistema.

A la imatge surten les opcions si ja teniu instal·lat un Ubuntu 16.04:


3

 

Triau l'opció i feu clic al botó Continua. Sortirà un avís de que es formataran les particions, tornau a fer clic a Instal·la'l ara.

A continuació ens demanarà si voleu escriure els canvis al disc. Feu clic a Continua.

 

4

Apareixerà la selecció d'ubicació, necessària per establir el fus horari. Aquesta apareixerà per defecte amb el valor correcte (Madrid). Per tant, feu clic a Continua.

instalacio UBT1604 4a

Al camp El vostre nom introduïu ubtadmin. Al camp El nom del vostre ordinador seguiu la següent recomanació:

 • si es tracta d'un PC particular (d'un docent per exemple) podeu posar el nom que vulgueu.

 • si es tracta d'un PC propietat del centre, seguiu la sintaxi
     [lx | la | lp] + ident. (1 a 5 caràcters) + codiSO
  on ident. serà un identificador per al PC (típicament la quarta xifra, la que queda més a la dreta, de l'adreça IP que li assignareu) i codiSO serà ubt1804 .

  Exemples de noms d'ordinador per als casos més típics que es donen als centres:
  - PC d'aula que gestionarà la PDI, d'ús per part del professor:  lp123ubt1804
  -
  cas general:  lx77ubt18ub04

El fet de seguir aquesta sintaxi és de vital importància perquè funcioni correctament el sistema centralitzat de desplegament de configuracions. Com a contrasenya posau-ne una de la vostra elecció. Aquesta contrasenya, la de l'usuari ubtadmin, és en certa manera equivalent a la de l'usuari administrador local de qualsevol Windows del vostre centre. Per tant, no hi ha inconvenient en que poseu la mateixa a diferents ordinadors però sí que hauria de ser diferent a la contrasenya d'administrador de domini (si el vostre centre disposa de servidor Windows i de domini).

Seleccionau l'opció Fes que calgui una contrasenya per a entrar (si es tracta d'un PC particular podeu escollir l'opció que més us convengui). NO convé encriptar la carpeta personal. Finalment feu clic a Continua.

5


Si l'ordinador disposa de càmera web permetrà treure una fotografia de l'usuari que instal·la el sistema per associar-la a l'usuari ubtadmin o triar una altra imatge.

Una vegada realitzada la instal·lació apareixerà una pantalla que ens ho indica, llavors feu clic al botó Reinicia ara.

 

6

Quan s'hagi completat la instal·lació, llevau el cable de xarxa i reiniciau l'ordinador.

 

És normal que la primera vegada que inicieu el sistema trigui molt de temps a acabar d'iniciar, ja que molts dels paquets encara s'estaran instal·lant. S'ha de tenir paciència, ja que pot trigar més de 5 minuts.

 

Tasques a realitzar després de la instal·lació

Elecció de l'entorn gràfic

A la pantalla d'inici de sessió —on posau el nom d'usuari— teniu l'opció de fer clic a la icona de l'empremta d'un peu i triar entre 2 escriptoris: GNOME (per defecte) i Sessió Xfce.

La versió GNOME (per defecte) és la versió actual del GNOME, la versió Sessió Xfce és la recomanada pels ordinadors amb menys prestacions.

Creació d'un usuari  (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s'hagi d'integrar al domini)

L'usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l'usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador.

La contrasenya d'ubtadmin no l'ha de conèixer ningú més que el coordinador TIC del centre.

 

Aneu ara a crear un usuari genèric. A la icona de la clau anglesa i desengramponador -->Detalls --> Usuari


usuario 1

 

 usuario 2


També es pot anar mitjançant View i la cerca escriure usuari:

 

usuario 3 

A la pantalla de Comptes d'usuaris haureu de fer clic a Desbloca per a poder crear un usuari

usuario 5


Per a desblocar ens demana la contrasenya d'ubtadmin:

thumb_canvi_contrasenya


Un cop desblocat, podeu fer clic a la icona de Afegeix usuaris de color verd per a crear un usuari:

 

usuario 6Heu de triar si l'usuari serà Estàndard o Administrador. Després emplenau els camps nom complet i nom d'usuari, també heu de triar si voleu establir la contrasenya o esperar a que l'usuari la posi quan entri per primera vegada.   

usuario 7


Configuració de la xarxa (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre)


Cal assegurar-se que s'ha reconegut la interfície de xarxa i s'ha instal·lat el driver corresponent. Per això, des d'una finestra de terminal (Aplicacions --> Utilitats --> Terminal), executau:
   ifconfig S'han d'haver detectat, com a mínim, dues interfícies, eth0 i lo (interfície local).
Un cop feta aquesta comprovació, s'ha de configurar el protocol TCP/IP de la interfície eth0

Si l'ordinador va connectat per cable

En aquest cas heu de triar una IP lliure del rang administratiu (10.216.*.*) o bé educatiu (10.218.*.*, 10.219.*.*, 10.220.*.*) i heu de fer el següent per a assignar-la a l'ordinador:

 1. Connectau per cable l'ordinador a la xarxa
 2. Anau a la icona del connector de xarxa cablejat--> Amb fil connectat --> Paràmetres de la xarxa amb fils

  red 1

 3. Seleccioneu l'apartat Xarxa--> boto +

  red 2
 4. Anau a IPv4 seleccionau a Adreces el mètode el Manual i afegiu la informació d'adreça IP, màscara i passarel·la.

  red 3

  Al DNS li heu de posar la IP del servidor de domini, si el centre en té, i sinó en té la de CAIB (10.215.5.1). Al camp DNS l'opció Automàtic no ha d'estar habilitada, posau la IP del servidor controlador del domini Windows (o bé 10.215.5.1, 10.215.5.2 però només en cas que no disposeu de servidor).

 5. Feu clic al botó Aplica.
Si l'ordinador es connecta a la xarxa Wi-Fi Escoles Connectades

En aquest cas configurau la xarxa seguint les indicacions d'aquest article