L'Ubuntu (distribució del sistema operatiu GNU/Linux) és un dels dos sistemes operatius instal·lats a tots els ultraportàtils d’alumnat i ordinadors d’aula del projecte Xarxipèlag 2.0.

Cronològicament, els ordinadors de la fase pilot varen dur la versió d’Ubuntu 9.10. Després, els ordinadors del curs 2010/2011 i 2011/2012 disposaven de la versió adaptada de l’Ubuntu Netbook Remix 10.04.

Després s'han anat adaptant altres versions d'Ubuntu: l'Ubuntu 12.04, l'Xubuntu 12.04, l'Ubuntu 14.04 i l'Ubuntu 16.04

Actualment, la Conselleria posa a disposició dels centres que ho vulguin un instal·lador de les versions homologades de l'Ubuntu. La imatge d'aquest instal·lador es distribueix per xarxa amb format ISO que el centre pot convertir en un DVD o pendrive autoarrencable :

  • Ubuntu 14.04, versió adaptada per a l’ús educatiu
  • Ubuntu 16.04, versió adaptada per a l’ús educatiu

Es tracta de les mateixes versions instal·lades als ordinadors que distribueix la Conselleria.

Amb aquest DVD autoarrencable podreu:

  • familiaritzar-vos amb el sistema operatiu i amb el programari divers incorporat sense haver de realitzar cap instal·lació a l'ordinador on ho proveu.

En aquest cas, el de simplement provar l'Ubuntu, teniu en compte que el DVD és un suport de lectura lent i que executar l'Ubuntu Live en DVD sol ser poc eficient. Per això es recomana traspassar el contingut d'aquest Ubuntu Live a un suport USB, que és molt més ràpid i eficient. Hem publicat un breu article sobre com crear un USB Ubuntu Live autoarrencable a partir del DVD.

  • o bé iniciar l'assistent d'instal·lació. 

En aquest cas, seguiu les instruccions, depenent de la versió: Instal·lació d'un lloc de treball basat en l'Ubuntu 14.04 i Instal·lació d'un lloc de treball basat en l'Ubuntu 16.04

 

Com obtenir les imatges?

Si el centre disposa de fibra òptica ha de descarregar la ISO directament (veure Descàrrega)

Si el centre no disposa de fibra òptica pot optar entre descarregar la ISO directament o bé sol·licitar-la per rebre-la en el servidor de configuracions o bé per correu postal si no disposau d'aquest servidor (veure Sol·licitud)

Descàrrega

La descàrrega només és operativa des de la Intranet Educativa (és a dir, s'ha de fer des del centre!) i fora de l'horari habitual de treball dels centres (de 9h a 14h.). Si provau d'iniciar una descàrrega dins aquest tram horari de matí, el servidor us retornarà un missatge d'error (recurs no trobat).

Per a facilitar la descàrrega dins l'horari permès és possible programar-la. Per fer això, seguiu les instruccions de l'article "Descàrrega programada d'Imatges a un equip Ubuntu".Sistema Versió Data Descàrrega
Ubuntu 14.04 32 bits 31/10/2016 ic_file_download_black_24dp_1x
Ubuntu 16.04 32 bits 27/03/2017 ic_file_download_black_24dp_1x
Ubuntu 16.04 64 bits 27/03/2017 ic_file_download_black_24dp_1x

 

Sol·licitud

>> Per a sol·licitar la ISO emplenau el següent formulari posant a l'assumpte Petició de DVD Ubuntu Live Xarxipèlag. Teniu esment en seleccionar la versió de l’Ubuntu desitjada.

En resposta a aquesta petició,

  • si el centre disposa d'un servidor de configuracions: planificarem una transferència de la imatge ISO en horari nocturn i us notificarem quan la tendreu. Després podreu crear vosaltres mateixos el disc DVD o el pendrive autoarrencable accedint a la carpeta download del servidor de configuracions on es troba la imatge ISO
  • si el centre no disposa de servidor de configuracions: prepararem una còpia del DVD i us demanarem que vengueu a cercar-la a la Conselleria.

 

Aquest servei està exclusivament a disposició dels centres educatius no universitaris.
Només s'acceptarà una petició per centre.
Si el centre disposa d'un servidor de configuracions, es transferirà la imatge ISO per mitjà d'aquest servidor.
En cas contrari, es prepararà una còpia del DVD que s'haurà de recollir a la Conselleria (centres de Mallorca) o s'enviarà per correu (cas dels centres de Menorca, Eivissa o Formentera).