Connexió permanent d'un ordinador de sobretaula a la Wi-Fi Escoles Connectades

Si el vostre centre ja té instal·lada i operativa la Wi-Fi del projecte Escoles Connectades i teniu una zona sense cablatge estructurat, en la qual hi ha un o varis ordinadors de sobretaula que necessàriament s'han de connectar a la xarxa per Wi-Fi, us oferim la possibilitat de que aquests ordinadors puguin estar permanentment connectats a la wifi "Escoles Connectades" amb un usuari anònim, per tal de no haver d'emprar les credencials personals cada vegada que un usuari vulgui emprar l'ordinador.

Aquesta sol·licitud és exclusiva per a dispositius ubicats a espais sense cablatge estructurat i amb ubicació fixa (no itinerant pel centre)

Per a realitzar aquesta sol·licitud cal descarregar-se i emplenar el full de càlcul següent, indicant l'adreça mac de la targeta wifi de l'ordinador escrita en majúscules i separada amb guions (exemple D4-E6-B7-94-61-F7), l'aula on es troba i marca i model del dispositiu.
 
 
Addicionalment el director haurà de certificar que aquests ordinadors de sobretaula són propietat del centre i es troben en espais sense cablatge estructurat mitjançant la signatura del següent document:
 
 

Una vegada emplenats s'ha d'obrir una incidència al servei TIE i adjuntar ambdós documents.

NOTA IMPORTANT: si en el futur s'instal·la cablejat estructurat en la zona en qüestió, ens ho haureu de comunicar per tal d'eliminar aquesta connexió sense fils.

 

Cal assenyalar que per a poder realitzar la connexió permanent, el PC no ha de tenir instal·lat el script install-wifi-ec.sh de l'article http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/wi-fi/497-gestio-de-la-wi-fi-escoles-connectades-des-d-un-linux-ubuntu


Si aquest script ja està instal·lat, s’ha que realitzar la següent tasca:

  1. Obrim un Terminal.
  2. Executam el següent
    sudo sed -i "/session-cleanup-script/d" /etc/lightdm/lightdm.conf
  3. Reiniciam l'equip.
  4. Configuram la xarxa Wi-Fi amb les dades suministrades pel Servei TIE