Introducció


Per poder accedir als recursos del servidor de domini del centre des dels ordinadors d'aula tenim dues possibilitats:

1. Integrar aquests ordinadors al domini del centre
2. Accedir a recursos compartits del servidor de forma puntual, sense tenir integrat l'ordinador. Aquesta tasca és un poc diferent depenent de la versió d'Ubuntu:
2a) Per a Ubuntu 10.04
2b) Per a Ubuntu 12.04
2c) Per a Ubuntu 14.04

Sempre que es pugui es recomana la integració de l'equip al domini per a poder aprofitar totes les funcionalitats que ens ofereix la integració: utilització dels usuaris del domini per iniciar sessions i accés als recursos compartits de manera automàtica quan s'inicia la sessió.

En cas que no es pugui integrar l'ordinador al domini (per exemple, perquè no es disposi de connexió per cable a l'aula) o no es vulgui per qualsevol altra raó, es podrà accedir puntualment a qualsevol recurs compartit del servidor al qual s'hi tengui accés. 
 

1. Per integrar els ordinadors d'aula al domini


>> Anar a l'article (A la Secció Xarxipèlag 2.0 > Ordinadors d'aula)


2.a) Per a ordinadors d'aula que no es puguin o no es vulgui integrar al domini amb Ubuntu 10.04


Per als equips que no vulguem o no puguem integrar al domini s'ofereix la possibilitat d'accedir a un recurs compartit del servidor de domini sempre que tenguem permisos per accedir-hi.

Per fer això seguirem les següents passes:
 • Normalment, si l'ordinador no està integrat al domini, s'utilitzarà l'usuari professorat per iniciar sessió a l'ordinador. Aquí es suposarà, per tant, que s'ha iniciat una sessió amb l'usuari professorat
 • Suposarem també que el professor que està treballant a l'ordinador d'aula té un compte en el domini del centre amb el nom profe1 (és a dir, profe1 és el nom d'usuari que fa servir per iniciar sessions en els ordinadors que estan integrats en el domini del centre). Aquest professor vol accedir, des de l'ordinador d'aula, a la seva carpeta personal que té en el servidor del centre. Per aconseguir-ho, podrà fer servir la utilitat que permet connectar-se a servidors remots representada per la icona bolla del mon.
 • Cal, per tant, fer clic a la icona bolla del món                                 

thumb_bolla_mon
Els paràmetres a omplir per accedir a la carpeta personal són els següents:

 • Tipus de servei: Recurs compartit de Windows
 • Servidor: 10.216.X.Y (on hem de posar la IP del servidor de domini del centre)
 • Recurs compartit: Recurs compartit al que vulguem accedir(en aquest cas el mateix nom d'usuari ja que el nom compartit de la carpeta personal, a la nostra proposta, coincideix amb el nom d'usuari)
 • Nom d'usuari: Nom d'usuari del domini
 • Nom del domini: Nom curt del domini  en majúscules (per exemple, si el nom complet del domini d'un centre és cpbadies.local el nom curt és CPBADIES. A la captura el domini curt és CURS2006)
 • Fem clic a Connecta 
En aquesta captura volem accedir a la carpeta personal del domini CURS2006 de l'usuari profe1

thumb_connecta_servidor 

Posau la contrasenya de l'usuari. 

Triau l'opció: Oblida la contrasenya immediatament    MOLT IMPORTANT! 
En cas contrari un altre usuari tendria accés a les nostres dades 

thumb_contrasenya


Ara ja ens apareix el recurs compartit

thumb_recurs_compartit

En el cas que ens vulguem connectar a una carpeta de grup a la quual tinguem permisos per accedir-hi les passes són les mateixes però els paràmetres a emplenar són diferents.

Els paràmetres a omplir per accedir a una carpeta de grup són els següents:

 • Tipus de servei: Recurs compartit de Windows
 • Servidor: 10.216.X.Y (on hem de posar la IP del servidor de domini del centre)
 • Recurs compartit: Recurs compartit al que vulguem accedir (nom de la carpeta compartida de grup)
 • Nom d'usuari: Nom d'usuari del domini
 • Nom del domini: Nom curt del domini en majúscules (per exemple, si el nom complet del domini d'un centre és cpbadies.local el nom curt és CPBADIES. A la captura el domini curt és CURS2006)
 • Fem clic a Connecta 
En aquesta captura volem accedir a la carpeta de grup equip_directiu del domini CURS2006 amb l'usuari profe1 

thumb_equip_directiu

En el cas de tenir-hi permisos s'obrirà la carpeta de grup

thumb_equip_directiu2

En cas de no tenir-hi permisos, en aquest cas l'usuari profe2 no té permisos,  ens sortirà la següent pantalla d'error

thumb_no_permis

En aquesta captura volem accedir a la carpeta de grup professorat del domini CURS2006 amb l'usuari profe1

thumb_profes

2.b) Per a ordinadors d'aula que no es puguin o no es vulgui integrar al domini amb Ubuntu 12.04

 

El procediment per a realitzar aquesta operació amb els Ubuntu 12.04 és molt similar al del Ubuntu 10.04.

Per accedir a la utilitat que permet connectar-se a servidors remots el més fàcil és anar a Fitxer -> Connecta al servidor...
thumb_fitxer1204

Els paràmetres a omplir per accedir a un recurs compartit  són els següents:

 • Tipus de servei: Recurs compartit de Windows
 • Servidor: 10.216.X.Y (on hem de posar la IP del servidor de domini del centre)
 • Recurs compartit: Recurs compartit al que vulguem accedir (carpeta personal o de grup)
 • Nom d'usuari: Nom d'usuari del domini
 • Nom del domini: Nom curt del dominien majuscules (per exemple, si el nom complet del domini d'un centre és cpbadies.local el nom curt amb majúscules és CPBADIES. A la captura el domini curt en majúscules és CURS2006)
 • Contrasenya: Contrasenya del usuari
 • Fem clic a Connecta

En aquesta captura volem accedir a la carpeta de grup professorat del domini CURS2006 amb l'usuari profe3
thumb_connecta1204

 

2.c) Per a ordinadors d'aula que no es puguin o no es vulgui integrar al domini amb Ubuntu 14.04

El procediment per a realitzar aquesta operació amb els Ubuntu 14.04 és molt similar al del Ubuntu 12.04.

Per accedir a la utilitat que permet connectar-se a servidors remots el més fàcil és anar a Llocs -> Connecta a un servidor...


thumb_connecta

En l'espai en blanc escriurem smb://usuari@ip_servidor/nomcarpetacompartida

on usuari és l'usuari del domini  (profe3 en l'exemple de la imatge)

ip_servidor és la direcció IP del servidor de domini

nomcarpetacompartida és el nom de la carpeta compartida que es vol accedir (professorat en l'exemple de la imatge)

Fem clic a connecta i s'obrirà una imatge com la següent:


thumb_contrasenya


A Domini escriurem el domini del nostre centre.

A Contrasenya escriurem la contrasenya de l'usuari proporcionat al pas anterior.

Fem clic a connecta i ja accedirem a la carpeta compartida.