Integració al domini de l'ordinador del professor a l'aula

Instruccions per a Linux Ubuntu


Important
:
- Connectivitat: L'ordinador del professor si és possible ha d'anar connectat per cable. Si no és possible, i ha d'anar sense fils, no intenteu integrar-lo al domini.
- IP: La darrera versió de la utilitat d'integració al domini (lxautocfg) ja no requereix una IP fixa per integrar l'ordinador al domini. Per tant, funcionarà correctament amb qualsevol IP assignada pel servidor DHCP incorporat al switch Wi-Fi.

Ho podeu fer vosaltres mateixos...

- Si es tracta de la versió Ubuntu 16.04 seguiu les instruccions d'integració de l'Ubuntu 16.04 al domini
- Si es tracta de la versió Ubuntu 14.04 seguiu les instruccions d'integració de l'Ubuntu 14.04 al domini

En cas de no saber quina versió de Ubuntu té instal·lat l'ordinador heu d'obrir un terminal i executar qualsevol de les següents comandes i el sistema us retornarà la versió: 

cat /etc/issue
lsb_release -a
cat /etc/lsb-release


O bé, emplenau la següent sol·licitud posant al camp assumpte Ajuda per integrar un PC d'aula al domini, si voleu que us ho facem des del Servei de suport tècnic.