Làmpada de substitució per al projector OPTOMA X305ST de la pissarra digital - CONTR 2013  4414


optoma_projector

projector OPTOMA X305ST

Les pissares digitals lliurades als centres educatius sota el CONTR 2013 4414 venen equipades amb el model de projector OPTOMA X305ST.

La làmpada corresponent a aquest projector és el model OPTOMA BL-FU190D.

optoma_lamp

làmpada OPTOMA BL-FU190D

La làmpada de recanvi NO inclou un manual d'instruccions.

>>
En el cas que un centre necessiti una làmpada de recanvi d'aquest model, pot fer una sol·licitud al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, per tal d'obtenir una làmpada de substitució.

 

 

La làmpada de projector és un accessori molt car. La seva substitució s'ha de realitzar només quan sigui IMPRESCINDIBLE.

 

wheelie-bin-iconPROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

La làmpada BL-FU190D conté mercuri, un element altament contaminant que pot afectar al medi ambient.

Una vegada substituïda, la làmpada no es pot llençar a les escombraries domèstiques. Per garantir que es recicla de una manera segura per al medi ambient, lliureu-la a un punt de recollida específica.

Consulteu els sistemes integrats de gestió AMBILAMP i ECOLUM per trobar el punt de recollida més pròxim.