Darrera actualització: 11-4-06

Resum:

» En les xarxes dels centres és important tenir sincronitzat el rellotge en tots els equips. Hi ha situacions en les quals és crític disposar d'una bona sincronització.

La proposta consisteix en configurar el servidor controlador del domini i configurar-lo com a servidor NTP intern perquè s'hi puguin sincronitzar tots els llocs de treball dels centre i també configurar-lo com a client NTP perquè es sincronitzi amb un servidor NTP extern. Per tant, el servidor controlador del domini usarà les dues funcionalitats del protocol NTP: servidor i client. En els llocs de treball de la xarxa s'utilitzarà el protocol NTP client per a sincronitzar amb el servidor.

Aplicat a:

» Xarxes basades en servidor Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server i clients Windows 95/98/Me, Windows XP i Linux


 Document Sincronització de la data i l'hora en les xarxes dels centres

 ntp411c-rc2-nt.zip [ servidors Windows NT ]

 w32time_ntp_w2000.reg [ servidors Windows 2000 ]

 w32time_ntp_w2003.reg [ servidors Windows 2003 ]