En aquest article explicarem el que ha de fer el coordinador TIC per preparar les còpies de seguretat i fer-ne un seguiment en el cas que el seu centre disposi d’un servidor de domini basat en Ubuntu i SAMBA.

Preparació de les còpies de seguretat

 

  • Primer de tot haureu de seleccionar on s’emmagatzemaran les còpies de seguretat. L’ideal seria disposar d’un disc extern anomenat NAS (Network Attached Storage), és a dir, un disc dur extern amb la característica de tenir una direcció IP i connexió de xarxa amb cable RJ45. Això vol dir que pot estar connectat directament a un switch o presa de xarxa sense haver d’estar connectat a un ordinador.

Altres dispositius vàlids per guardar les còpies poden ser un disc dur extern normal connectat a un ordinador o el mateix disc dur d’un ordinador.

Com que les còpies es fan en horari nocturn, si es tria un lloc de treball o disc dur connectat a un lloc de treball tindreu l'inconvenient de que l'ordinador en qüestió ha de quedar encés.

 
Per això la idoneïtat de disposar d’un NAS.

  • Després en el disc dur que hagueu triat, haureu de crear una carpeta compartida i assignar-li un nom sense espais en blanc, caràcters estranys ni accents.
  • Finalment haureu d’assignar permisos de compartició a un usuari perquè pugui escriure en aquesta carpeta.

Quan tot això estigui llest, un tècnic del Servei TIE és el que programarà les còpies de seguretat en el servidor SAMBA. Per poder-lo fer necessitarà que el coordinador TIC li proporcioni les següents dades:

  • direcció IP del disc dur extern o ordinador a on es faran les còpies
  • nom de la carpeta compartida
  • usuari i contrasenya que tingui permís d’accés en aquesta carpeta compartida
Es farà una còpia total de les dades un dia a la setmana. Els altres dies es faran còpies incrementals.

 

Seguiment de les còpies de seguretat

La manera de fer el seguiment consisteix simplement en anar a la carpeta compartida on s’emmagatzemen les còpies i comprovar que s’estan fent. Veureu que hi ha diferents fitxers. La còpia total té un nom del tipus full_dades_<data>.tar.gz (exemple full_dades_14Apr20.tar.gz). Si veieu que ha passat més d’una setmana des de la darrera còpia total i no n’hi ha una recent, això vol dir que alguna cosa no va bé amb la programació de les còpies. En aquest cas contactau amb el Servei TIE.