Pendrives de restauració dels diferents contractes

 

Posam a disposició dels centres els pendrives de restauració dels diferents contractes. En aquesta llista s'hi troben tant les versions originals que foren distribuïdes quen es va produir la dotació de l'equipament com també les versions actualitzades.

 

CONTRACTE VERSIÓ WINDOWS VERSIÓ UBUNTU REVISIÓ CAPACITAT IDENTIFICADOR  
contr-2009-10198 (ASUS) - 16.04 2 4 GB contr-2009-10198-chr1604 (***) ic_file_download_black_24dp_1x
- 12.04 1 8 GB contr-2009-10198-ubt1204
contr-2009-10198b (LENOVO) - 12.04 1 8 GB contr-2009-10198b-ubt1204
contr-2009-11818 WinXP Pro 12.04 1 8 GB contr-2009-11818-ubt1204
contr-2009-12191 - 12.04 1 8 GB contr-2009-12191-ubt1204
contr-2010-536 - 14.04 1 8GB contr-2010-536-ubt1404(**) ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 14.04 1 32 GB contr-2010-536-win7-ubt1404
- 16.04 1 8 GB contr-2010-536-ubt1604-ssd(****)  ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2010-543 - 16.04 2 4 GB contr-2010-543-chr1604(***)  ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 16.04 1 16 GB contr-2010-543-win7-ubt1604  
contr-2010-10515 - 16.04 1 8 GB contr-2010-10515-ubt1604 (**) ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 16.04 1 32 GB contr-2010-10515-win7-ubt1604
contr-2011-507-717 - 16.04 1 8 GB contr-2011-507-717-ubt1604 (**)  ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 16.04 1 32 GB contr-2011-507-717-win7-ubt1604
win7 Pro 14.04 1 32GB contr-2011-507-717-win7-ubt1404  
contr-2011-1367 - 16.04 2 4 GB contr-2011-1367-chr1604 (***)  ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 16.04 1 32 GB contr-2011-1367-win7-ubt1604  
contr-2012-1603 - 16.04 1 8 GB contr-2012-1603-ubt1604 ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 16.04 1 32 GB contr-2012-1603-win7-ubt1604  
win7 Pro 14.04 1 32 GB contr-2012-1603-win7-ubt1404  
contr-2013-1649 - 16.04 1 8 GB contr-2013-1649-ubt1604 (**) ic_file_download_black_24dp_1x 
Windows 8 12.04 1 32 GB contr-2013-1649-win8-ubt1204 (*)  
cmn06-2013-5911 - 16.04 1 8 GB cmn06-2013-5911-ubt1604 ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2012-3855 win7 Pro 12.04 1 16 GB contr-2012-3855-ubt1204 (*)
contr-2013-4414 - 16.04 1 8 GB contr-2013-4414-ubt1604 ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2014-3304 - 16.04 1 8 GB contr-2014-3304-ubt1604 ic_file_download_black_24dp_1x 
des01-2014-7373 win 7 Pro 14.04 1 32 GB des01-2014-7373-ubt1404 (*)
des01-2015-2430 - 14.04 1 8 GB des01-2015-2430-ubt1404 (*) ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2015-2114 - 14.04 1 8GB contr-2015-2114-ubt1404 (*) ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2016-5007 - 14.04 1 8GB des01-2016-5007-ubt1404(*) ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2016-5448 - 14.04 1 8GB des01-2016-5448-ubt1404(*) ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2017-3278 - 16.04 1 8GB des01-2017-3278-ubt1604(*) ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2017-6440 - 16.04 1 8GB des01-2017-6440-ubt1604(*)  ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2017-6881 win 10 Pro 16.04 1 16GB des01-2017-6881-ubt1604(*)  ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2018-4048 - 16.04 1 8GB contr-2018-4948-ubt1604(*) ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2018-4187 win 10 Pro 16.04 1 16GB contr-2018-4187-win10-ubt1604(*) ic_file_download_black_24dp_1x


NOTA SOBRE LA DESCÀRREGA DE PENDRIVES

Alguns pendrives (els de grandària més reduïda) permeten la descàrrega en un fitxer .zip que es pot convertir en un pendrive de restauració seguint les instruccions de l'article "Creació d'un pendrive de restauració a partir d'un fitxer .zip descarregat". 

La descàrrega només és operativa des de la Intranet Educativa (és a dir, s'ha de fer des del centre!) i fora de l'horari de màxima congestió en la xarxa dels centres (de 9h a 14h.). Si provau d'iniciar una descàrrega dins aquest tram horari de matí, el servidor us retornarà un missatge d'error (recurs no trobat).

Les versions de Windows no s'han actualitzat. Es mantindran les versions de fàbrica.
Els pendrives assenyalats amb (*) corresponen a les versions originals dels pendrives que es lliuraren als centres quan es va produir la dotació de l'equipament.
Els pendrives assenyalats amb (**) són pendrives disponibles únicament per descàrrega. Contenen la imatge de la partició Linux. Són útils quan es vol restaurar únicament Linux.
Els pendrives assenyalats amb (***) són pendrives per restaurar el "mode chromebook" a la partició de Linux. Només estan disponibles per descàrrega.
El pendrive assenyalat amb (****) és un pendrive per restaurar l'ordinador del contracte contr-2010-536 amb actualització de hardware (disc d'estat sòlid (SSD)). Veure l'article "Actualització maquinari dels equips APD ALDA+PRO del contracte CONTR 2010 536".

 

SOL·LICITUD:

Només és pot demanar un pendrive per formulari. Posau esment en seleccionar correctament l'identificador del contracte.

Per norma general ja no farà falta enviar un pendrive a la conselleria, el pendrive s'enviarà directament al centre.

El formulari per realitzar la sol·licitud és el següent:

 Davant qualsevol dubte o consulta sobre aquest procediment vos podeu adreçar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació mitjançant el procediment publicat a:
Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

 

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors