Pendrives de restauració dels diferents contractes

 

Posam a disposició dels centres els pendrives de restauració dels diferents contractes. En aquesta llista s'hi troben tant les versions originals que foren distribuïdes quen es va produir la dotació de l'equipament com també les versions actualitzades.

 

CONTRACTE VERSIÓ WINDOWS VERSIÓ UBUNTU REVISIÓ CAPACITAT IDENTIFICADOR  
contr-2009-10198 (ASUS) - 12.04 1 8 GB contr-2009-10198-ubt1204
contr-2009-10198b (LENOVO) - 12.04 1 8 GB contr-2009-10198b-ubt1204
contr-2009-11818 WinXP Pro 12.04 1 8 GB contr-2009-11818-ubt1204
contr-2009-12191 - 12.04 1 8 GB contr-2009-12191-ubt1204
contr-2010-536 win7 Pro 12.04 1 32 GB contr-2010-536-ubt1204
win7 Pro 10.04 2 32 GB contr-2010-536-ubt1004-r2
contr-2010-543 win7 Pro 16.04 1 16 GB contr-2010-543-ubt1604
win7 Pro 12.04 2 16 GB contr-2010-543-ubt1204-r2
contr-2010-10515 win7 Pro 10.04 1 32 GB contr-2010-10515-ubt1004 (*)
win7 Pro 12.04 1 32 GB contr-2010-10515-ubt1204
contr-2011-507-717 - 14.04 1 8 GB contr-2011-507-717-ubt1404 (**)  ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 14.04 1 32 GB contr-2011-507-717-win7-ubt1404
win7 Pro 12.04 1 32GB contr-2011-507-717-ubt1204  
contr-2011-1367 win7 Pro 16.04 1 32 GB contr-2011-1367-ubt1604
win7 Pro 12.04 2 32 GB contr-2011-1367-ubt1204-r2
contr-2012-1603 - 14.04 1 8 GB contr-2012-1603-ubt1404 ic_file_download_black_24dp_1x
win7 Pro 14.04 1 32 GB contr-2012-1603-win7-ubt1404  
win7 Pro 12.04 3 32 GB contr-2012-1603-ubt1204-r3  
contr-2013-1649 Windows 8 12.04 1 32 GB contr-2013-1649-ubt1204 (*)
cmn06-2013-5911 - 12.04 1 8 GB cmn06-2013-5911-ubt1204
contr-2012-3855 win7 Pro 12.04 1 16 GB contr-2012-3855-ubt1204 (*)
contr-2013-4414 - 12.04 1 8 GB contr-2013-4414-ubt1204 (*)
contr-2014-3304 - 12.04 1 8 GB contr-2014-3304-ubt1204 (*)
des01-2014-7373 win 7 Pro 14.04 1 32 GB des01-2014-7373-ubt1404 (*)
des01-2015-2430 - 14.04 1 8 GB des01-2015-2430-ubt1404 (*) ic_file_download_black_24dp_1x
contr-2015-2114 - 14.04 1 8GB contr-2015-2114-ubt1404 (*) ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2016-5007 - 14.04 1 8GB des01-2016-5007-ubt1404(*) ic_file_download_black_24dp_1x
des01-2016-5448 - 14.04 1 8GB des01-2016-5448-ubt1404(*) ic_file_download_black_24dp_1x


NOTA SOBRE LA DESCÀRREGA DE PENDRIVES

Alguns pendrives (els de grandària més reduïda) permeten la descàrrega en un fitxer .zip que es pot convertir en un pendrive de restauració seguint les instruccions de l'article "Creació d'un pendrive de restauració a partir d'un fitxer .zip descarregat". 

L'opció de descàrrega es recomana únicament als centres que disposen de connexió per fibra òptica. La descàrrega només és operativa des de la Intranet Educativa (és a dir, s'ha de fer des del centre!) i fora de l'horari habitual de treball dels centres (de 8h a 15h.). Si provau d'iniciar una descàrrega dins aquest tram horari de matí, el servidor us retornarà un missatge d'error (recurs no trobat).

Les versions de Windows no s'han actualitzat. Es mantindran les versions de fàbrica.
Els pendrives assenyalats amb (*) corresponen a les versions originals dels pendrives que es lliuraren als centres quan es va produir la dotació de l'equipament.
Els pendrives assenyalats amb (**) són pendrives disponibles únicament per descàrrega. Contenen la imatge de la partició Linux. Són útils quan es vol restaurar únicament Linux.

 

SOL·LICITUD

Per sol·licitar un pendrive de restauració heu d'omplir el següent formulari:

Només és pot demanar un pendrive per formulari. Posau esment en seleccionar correctament l'identificador del contracte.

Un cop hagueu rebut el correu de confirmació de la petició, amb número de control [RT #?????], ens heu de fer arribar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació un pendrive amb la capacitat indicada a la taula anterior.

El pendrive s'ha de lliurar dins d'un sobre rotulat amb la següent informació:

Att: Joan Bestard
Nom Centre
Codi Centre
Identificador Pendrive sol·licitat
Número control [RT #?????]

L'adreça d'enviament és:

Conselleria d'Educació i Universitat
Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació
C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors – 3ª planta
Polígon de Son Fuster -  07009 Palma

Davant qualsevol dubte o consulta sobre aquest procediment vos podeu adreçar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació mitjançant el procediment publicat a:
Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

 

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors