La La Conselleria d'Educació i Formació Professional posa a disposició dels docents i dels centres docents públicscomptes de correu electrònic gestionats a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini '@educaib.eu'.

El correu oficial del centre està sota l'adreça nom_centre@educacio.caib.es passà a denominar-se nom_centre@educaib.eu.

La particularitat dels comptes de correu electrònic dels centres és que són bústies compartides, és a dir, poden ser gestionades per diversos membres del centre.

És responsabilitat de l'equip directiu designar els usuaris que tindran accés a la bústia del centre. Aquests usuaris seran els gestors del compte de correu del centre, amb la capacitat de llegir i enviar missatges des d'aquest compte.