Assignació de permisos

Els permisos necessaris per ser gestor del correu del centre es transfereixen als usuaris que designi l'equip directiu del centre per mitjà d'un rol que es gestiona amb l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/). Els secretaris dels centres tenen accés a l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/) i poden assignar aquest rol als usuaris que determini l'equip directiu.

NOTA: Els centres sense accés al SEU han de seguir el procediment descrit a l'article següent "Assignació de permisos centres sense SEU".

 

Per procedir a l'assignació d'aquest rol específic, s'ha d'accedir a l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/). L'usuari amb els permisos per gestionar l'aplicació —normalment el secretari del centre— s'ha d'autenticar amb el DNI electrònic (o alternativament, amb una targeta aportada per la Direcció General  de Desenvolupament Tecnològic de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern.)

En el menú principal s'ha d'escollir l'opció Nou procés - Gestionar llista de correu de centre. S'ha de seleccionar el vostre centre educatiu si no està ja seleccionat.

 

SEU - Gestionar llista de correu de centre

 

A la part inferior del quadre de diàleg hi hi figura el camp "Usuaris autoritzats" que ha de contenir la llista dels usuaris amb accés a la gestió del correu del centre. Fent servir el botó "+" permet afegir els usuaris determinats per l'equip directiu a la llista d'usuaris autoritzats. El botó "-" permet treure usuaris de la llista. Un cop afegits tots els usuaris determinats, s'ha de pitjar Acceptar i Guardar per completar el procés.

Un cop completada aquesta operació, s'ha d'esperar un mínim de 60 minuts perquè es propaguin els canvis. Google no assegura quan es propagaran els canvis i avisa que poden tardar fins a 24 hores. Una vegada propagats els canvis, els usuaris autoritzats ja tindran accés a la bústia compartida de centre des del seu compte personal '@educaib.eu'.

NOTA: Si teniu problemes amb les operacions que s'executen dins l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/) podeu contactar amb l'equip de suport SEU