La implantació l’any 2016 del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google) per gestionar els comptes de correu electrònic dels docents de la CAIB, va dur implícit l'accés a alguns dels serveis que ofereix la Gsuite, com per exemple el Google Drive personal.

Així dons, i des del primer moment, tots els docents que disposen d’un compte '@educaib.eu' tenen accés al seu Drive personal.

Per contra, les bústies corporatives dels centres no disposaven d’un Drive associat. Però a partir de finals de 2019, i gràcies a la millora introduïda per Google en la interfície de programació del mòdul de Drive, s’han pogut habilitar una sèrie de Drive compartits, associats als rols dels diferents membres del personal docent dels centres:

  • Drive compartit associat a la bústia oficial del centre

  • Drive compartit de centre

  • Drive compartit de Coordinació TIC