Drive compartit associat a la bústia oficial del centre

Les persones que gestionen la bústia de correu electrònic corporatiu '@educaib.eudel centre tenen accés al Drive compartit associat a la bústia oficial del centre.

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia individual:

 

drive1

 

El Drive compartit associat a la bústia oficial del centre apareix a l’apartat «Unitats compartides» amb el mateix nom que l’adreça electrònica oficial del centre:

 

drive2

Es recomana deixar en aquest Drive els documents de centre susceptibles de ser utilitzats de manera col·laborativa per part de les persones que gestionen la bústia de correu del centre.