AvísAbans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

GARANTIA EXHAURIDA - CONTR 2013 4414

Equipament subministrat i instal·lat per ACISA:

Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0  2013

Monitor TFT 21,5" Philips 226V4L

Pissarra digital tàctil Interactiva Smart Board M600

Projector de distància curta OPTOMA X305ST

Altaveus Genius SP-HF1250B

Instal·lació PDI + Projector + PC Aula + Altaveus

NOTA: Si l'avaria del projector Optoma es deguda a un problema de la seva làmpada (per exemple: làmpada fusa o esgotada), no s'ha d'executar aquesta garantia, ja que la seva reposició no entra en garantia.

Consultau l'article "Làmpada de substitució per al projector OPTOMA X305ST" per sol·licitar una làmpada de substitució al Servei TIE. El procés de substitució de la làmpada tampoc entra en garantia.

Per allargar la vida útil de la làmpada, es recomana apagar el projector quan no està en ús.

Durada de la garantia: 7 anys in situ. Finalitza el 10 de juliol de 2021

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CONTR 2013 4414 s'haurà de complimentar el formulari següent:

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de ACISA mitjançant  l'adreça de correu:  servicedesk.si@acisa.es
A més es remetrà una còpia del missatge (CC:) a l'adreça:  suport@educacio.caib.es .