Els únics sistemes operatius Linux Ubuntu homologats, i que per tant tenen suport tècnic per part del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, són:

  • Ubuntu 12.04 (32 bits) (Obsolet, es requereix la seva substitució)
  • Ubuntu 14.04 (32 bits) (Sols per alguns contractes, no homologat per a la wifi EC)
  • Ubuntu 16.04 (32 bits)
  • Ubuntu 16.04 (64 bits)

- El sistemes operatiu Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.04 i Xubuntu 12.04 estan obsolets, la recomanació es realitzar l'actualització al darrer sistema operatiu homologat, que pot ésser Ubuntu 14.04 (Sols per alguns contractes) o Ubuntu 16.04, depenent del concurs en el que es va repartir l'ordinador.  En el següent enllaç s'expliquen els procediments que es poden seguir per actualitzar aquest sistema operatiu en els ordinadors distribuïts per la Conselleria:
Recomanacions d'actualització d'equips Linux a la darrera versió

- Per a ordenadors que NO han distribuïts per la conselleria els sistemes operatius recomanats per a ser utilitzats en els centre educatius és l' Ubuntu 16.04 .

Cal assenyalar que aquestes versions tenen un escriptori “light” recomanat pels equips amb menys prestacions. Aquests sistemes són especialment preparats per als centres educatius. En els següents articles apareixen les instruccions de com demanar i instal·lar aquests sistemes operatius: