Aquest article pretén ser una guia bàsica inicial d'ús del monitor interactiu Newline i del dispositiu Android Box distribuïts sota el contracte CONTR 2020 2131.

Introducció

La dotació d'aquest contracte consta de:

  • un monitor multi-tàctil interactiu, model Newline TRUTOUCH TT-8619RS, de 86 polzades.
  • un dispositiu Android Box de la marca Zidoo Z9X
  • una caixa de connexions
  • la instal·lació del conjunt

L'equipament es podrà començar a utilitzar una vegada la instal·lació sigui completament satisfactòria i s'hagi signat el certificat d'instal·lació.

El muntatge del monitor, del dispositiu Android Box i de la caixa de connexions ha de tenir els mateixos elements que es mostren a la imatge següent:

IMG 20201119 WA0001

 

Passar de l'Android Box al monitor i viceversa

Un dels punts més importants que cal tenir clar per emprar aquest equipament és saber quan s'està treballant amb el sistema operatiu de l'Android Box i quan s'està treballant amb el sistema operatiu del monitor. Ambdós sistemes són android però amb la diferència que el sistema de l'Android Box està molt més actualitzat (duu una versió 9 d'Android) i és un sistema obert que permet la instal·lació de noves aplicacions des de la font de programari de Google, més coneguda com a Google Play Store. Per aquestes dues raons, es recomana emprar el sistema del dispositiu Android Box en lloc d'emprar el del monitor.

En totes les instal·lacions d'aquest contracte l'Android Box està connectat a l'entrada HDMI2 del monitor. Per tant, per treballar amb aquest dispositiu cal seleccionar l'entrada HDMI2 a la pantalla inicial del monitor. Si l'Android Box està connectat i en marxa és possible que quan arranqui el monitor ja mostri la pantalla de l'Android Box sense necessitat d'haver de selccionar l'entrada. Per evitar confusions es mostren, tot seguit, les captures de les pantalles inicials del monitor i de l'Android Box.

La primera imatge mostra la pantalla inicial del monitor on ja es pot veure la pantalla inicial de l'Android Box a l'entrada HDMI2.

IMG 20201118 103646500

 

La imatge següent mostra la pantalla inicial de l'Android Box. Als laterals s'hi troben els menú de gestió del monitor. En concret, l'icona assenayat (el de la casa) permet tornar a la pantalla inicial del monitor des de la pantalla de l'Android Box: 

IMG 20201119 092322387

 

Navegació per l'Android Box

Per poder navegar amb comoditat per l'Android Box (canviar de pàgina, anar endarrera, accedir al menú principal, ...) és IMPRESCINDIBLE usar l'eina FLOATE WINDOW. Aquesta eina és un simple PUNT BLANC que es troba sobre la pantalla del l'Adroid Box. A la figura anterior es pot veure a la part inferior central del monitor, a la figura següent es troba indicat amb un 3. Si no apareix la primera cosa que s'ha de fer és activar-lo. Per això s'ha d'accedir al menú d'APPS i pitjar sobre el botó Floate window tal i com es mostra a la figura següent. S'obri una finestra per activar l'eina i apareix el punt blanc:

IMG 20201119 105922626 HDR

 

Quan es polsa sobre el punt blanc es desplega el menú contextual que es mostra a la figura següent i que permet anar endarrera, veure totes les finestres obertes i accedir a la pantalla inicial. Pitjau endarrera per tancar la finestra de configuració de l'Android Box.

IMG 20201119 115140366

 

Primeres passes en la configuració de l'Android Box

Accedir al menú de configuració de l'Android Box pitjant sobre les icones situades a la part inferior dreta de la pantalla tal com i com es mostra a la figura següent:

20201110 120222

 

Apareix el menú de configuració de l'Android Box:

IMG 20201119 121236069

 

Els dos punts primers paràmetres que convé revisar/configurar són:

1. Comprovar que la zona horària especificada en el dispositiu és la correcta i que el rellotge està en hora.

2. Canviar l'idioma del dispositiu si és necessari

Aquests dos punt es poden configurar a l'opció Sistema del menú de configuració (la darrera opció del menú).

 

Configuració de la xarxa a l'Android Box

NOTA IMPORTANT: Sempre que sigui possible, es recomana una connexió a Internet mitjançant cable. 

- Configuració per cable

En els centres amb Escoles connectades la connexió per cable s'ha de fer a la xarxa EDUCATIVA. Per fer-ho, s'ha de connectar el cable RJ-45 a la interfície LAN del dispositiu Android Box (veure figura següent) i en el RACK assegurar-se que la connexió que ve de l'aula on s'ha ubicat el monitor es connecti a un commutador (switch) de la xarxa educativa. Si es connecta a la xarxa educativa no caldrà configurar manualment el TCP/IP ja que aquesta xarxa disposa d'un servei DHCP que assigna adreces IP de forma automàtica.

20201113 100201

 

En els centres que no tenen Escoles connectades poden connectar a la xarxa Wi-Fi xarxipèlag antiga que també disposa d'un servei DHCP.

Si el centre no disposa de cap de les dues xarxes esmentades caldrà configurar el protocol TCP/IP assignant una adreça IP, la màscara de xarxa, la porta d'enllaç i l'adreça IP del servidor o servidors DNS.

- Configuració per Wi-Fi

Per configurar l'accés a la xarxa per Wi-Fi s'ha d'accedir a l'opció Redes e Internet del menú de configuració (la primera opció del menú).

20201117 121234 

Seguiu les indicacions de l'article corresponent publicat a coordinaciotic.ieduca.caib.es.

- Si el centre està migrat a "Escoles Connectades": http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/wi-fi/485-connexio-a-la-nova-wi-fi-escoles-connectades-amb-un-dispositiu-android

Cal assenyalar que una vegada recepcionat el contracte s’habilitarà d’ofici la connexió per MAC del contracte "Escoles Connectades"  http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/millora-connectivitat-escoles-connectades/500-connexio-permanent-d-ordinador-sobretaula-a-wifi-escoles-connectades

- Si el centre no disposa del programa "Escoles Connectades": Connexió a la Wi-Fi del centre amb un dispositiu Android

 

Activació de Google Play Store a l’Android Box

Per poder accedir a Google Play i instal·lar noves aplicacions a l'Android Box és necessari registrar-lo ja que si no es fa dóna un error quan s'intenta accedir-hi. La imatge següent mostra aquest error:

3

 

El procediment de registre s'inicia a la pantalla inicial i requereix que el dispositiu estigui connectat aInternet, bé sigui per cable o per Wi-Fi. Un cop connectat, s'ha d'accedir a <Ajustes rápidos> - <Varios> (Quick settings – Other, si no heu canviat l’idioma i encara teniu el menú en anglès).

10

 

Anam a la darrera opció, Información y al paràmetre GSF ID. El valor d’aquest paràmetre és un nombre llarg que hem d’anotar per a poder dur aterme el registre del dispositiu (es recomana fer una foto). Un cop anotats o fotografiats els números, es polsa sobre aquests números:

11

Tot seguit haurem d’iniciar sessió per poder accedir a Google Play Store. S’ha d’usar un compte del centre.

12

Se'ns obre una pàgina amb un quadre de text on hem de copiar els números anteriorment fotografiats o apuntats.

13

Un cop registrat hem de reiniciar el dispositiu perquè el registre finalitzi correctament.

En haver reiniciat l'equip, ja podem obrir Google Play Store i comprovar que s’hi pot accedir. Accediu al Google Play Store des de la pàgina d'inici  APPS > Google Play Store.

14

La primera vegada ens demanarà autenticació per accedir-hi. Es poden emprar les mateixes credencials d’abans. Recordau que ha de ser un compte del centre.

15

 Un cop autenticats ja podrem accedir a Google Play Store:

16

 

Connexió d’un ordinador per mitjà de la caixa de connexions 

Molt sovint estarem interessats en visualitzar interactivament un contingut del nostra ordinador. En aquest cas una primera opció serà connectar-lo per cable amb el monitor per mitjà de la caixa de connexions. En aquests cassos caldrà enviar al monitor la imatge i el so de l’ordinador i connectar aquest a la interfície tàctil del monitor per tal de poder interactuar amb el contingut de l’ordinador per mitjà de la superfície tàctil de monitor.

Tal i com es mostra a la imatge següent, la caixa de connexions que s’instal·la en aquest contracte disposa de les entrades ACTIVES següents:

  • Entrada HDMI
  • Connexió tàctil de la entrada HDMI 
  • Entrada VGA
  • Connexió tàctil de la entrada VGA
  • Entrada de so

Les entrades per components (les connexions de colors vermell, blanc i grog) que NO estan operatives.

 

 caixa connexions

 

 

 Per tant, el procediment que s’ha de dur a terme per connectar un ordinador és molt fàcil:

 

- Si l’ordinador té sortida HDMI s’ha d’emprar un cable HDMI-HDMI i connectar aquesta sortida amb l’entrada HDMI de la caixa de connexions. Igualment, amb un cable USB tipus B s’ha de connectar l’ordinador amb la connexió tàctil de la caixa de connexions corresponent a l’entrada HDMI. 

- Si l’ordinador té sortida VGA s’ha d’emprar un cable VGA-VGA i connectar aquesta sortida amb l’entrada VGA de la caixa de connexions. Igualment, amb un cable USB tipus B s’ha de connectar l’ordinador amb la connexió tàctil de la caixa de connexions corresponent a l’entrada VGA. En aquest cas també s’ha de connectar la sortida d’audio de l’ordinador a l’entrada de so de la caixa de connexions ja que, a diferència de l’HDMI, les connexions VGA no transporten l’audio.

IMPORTANT: no es poden creuar les connexions en el sentit que si es connecta per una entrada determinada, sigui HDMI o VGA, SEMPRE s’ha de connectar l’USB que li correspon ja que si es connecta l’altra no funcionarà el tàctil.

Per acabar, en molts de cassos serà necessari clonar les pantalles del monitor de l’ordinador i del monitor interactiu ja que, com que les resolucions de pantalla probablement seran diferents, és probable que per defecte el monitor interactiu es mostri com a continuació del monitor i no es vegi el mateix en els dos monitors.

Si el sistema operatiu de l’ordinador és Linux Ubuntu es pot emprar l’aplicació arandr per fer aquesta clonació de pantalles. És necessari en primer lloc posar una mateixa resolució a les dues pantalles i després procedir a clonar.

Si l’esmentada aplicació arandr no està instal·lada, es pot instal·lar fàcilment executant en un terminal l’ordre següent:

 

sudo apt-get install arandr

A les dues imatges segünets es pot apreciar les dues passes que cal fer per clonar les pantalles amb l'aplicació arandr:

En primer lloc posar una mateixa resolució a les dues pantalles. Es recomana elegir la resolució més gran comuna a les dues pantalles:  

IMG 20201125 095608927 HDR 

 

Finalment, clonar (moure la pantalla de l'ordinador sobre la que representa el monitor interactiu):

IMG 20201125 095706570 HDR