El muntatge de carpetes remotes durant els inicis de sessió es fa mitjançant el pam_mount. Durant l'execució de lxautocfg es fa una mínima configuració del pam_mount que inclou el muntatge de la carpeta personal de l'usuari i d'una carpeta compartida anomenada scripts (la utilització d'aquesta carpeta s'explica al següent apartat).
Si hom vol ampliar o modificar la configuració de pam_mount és necessari editar el seu fitxer de configuració /etc/security/pam_mount.conf.xml  màquina a màquina o bé, emplenar la següent sol·licitud posant al camp assumpte "Ajuda per integrar un PC d'aula al domini - Muntatge carpetes", si voleu que des del Servei de suport tècnic us ajudem a crear i a distribuir el fitxer pam_mount.conf.xml a totes les màquines integrades al domini del centre.

 

Si realitzau la sol·licitud des del Servei TIE distribuirem el pam_mount.conf.xml a totes les màquines integrades al domini del centre i serà la versió que usaran el PC encara que posteriorment el coordinador el modifiqui.

 

En el bloc final d'aquest fitxer es troben les opcions recomanades per a les xarxes del centre. Aquestes opcions es mostren a continuació:

<volume fstype="cifs" server="servidor" path="%(USER)" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" />
<volume fstype="cifs" server="servidor" path="scripts" mountpoint="~/scripts" options="dir_mode=0500,file_mode=0500,iocharset=utf8" /> 
<volume fstype="cifs" server="servidor" path="%(USER)$" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" /> 
<volume sgrp="alumnes" fstype="cifs" server="servidor" path="%(USER)" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" /> 
<volume sgrp="profes" fstype="cifs" server="servidor" path="professorat" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" /> 
<volume sgrp="profes" fstype="cifs" server="servidor" path="informacions" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0500,file_mode=0400,iocharset=utf8" />