Mode Chromebook

- Iniciar sessió com "alumnat".
- Minimitzar el navegador chromium que s’obri automàticament (botó dret damunt la barra de títol de la finestra). No s'ha de tancar el chromium ja que es tanca la sessió, només minimitzar.
- Si es disposa de l'script d’Escoles Connectades, pitjar Cancel·lar al quadre de diàleg d'Escoles Connectades. Si no es disposa d'aquest script, omitir aquesta passa.
- Anar a la icona de la Wi-Fi i configurar-la amb les dades de la Wi-Fi domèstica.

Ubuntu 16.04

- Iniciar sessió com "alumnat".
- Si es disposa de l'script d’Escoles Connectades, pitjar Cancel·lar al quadre de diàleg d'Escoles Connectades. Si no es disposa d'aquest script, omitir aquesta passa.
- Anar a la icona de la Wi-Fi i configurar-la amb les dades de la Wi-Fi domèstica.

(Opcional) Fer que no aparegui el quadre de diàleg d’Escoles Connectades en els inicis de sessió

En el cas que no es vulgui que aparegui el quadre de diàleg d'Escoles Connectades quan s'inicia la sessió, s'ha ha que fer el següent (en els dos modes, Chromebook i Ubuntu). Aquesta tasca l'haurà de fer el coordinador/a TIC del centre abans de deixar els portàtils.


- Iniciar sessió com "ubtadmin".
- Obrir un terminal i executar:

 sudo rm -rf /etc/xdg/autostart/ec-create-connection.desktop

En el cas que els ultraportàtils no estiguin actualitzats

Si els ultraportàtils no estan actualitzats a la darrera versió del sistema operatiu (Ubuntu 16.04 o mode Chromebook), hi ha dues opcions per a la seva actualització:

- Actualitzar tots els ultraportàtils d’un contracte de forma massiva i simultània:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/actualitzacio-massiva-ubuntu

Per dur a terme aquesta tasca, el Servei TIE pot enviar un tècnic d'una empresa a realitzar-la, sempre i quan el coordinador TIC estigui al centre per atendre l'empresa amb el que necessiti. La duració d’aquesta tasca varia entre 2 i 5 hores, depenent de la quantitat d’ultraportàtils a actualitzar.

- Actualitzar de manera individual cada ultraportàtil amb un pendrive de restauració.

La imatge del pendrive de restauració es pot descarregar en el següent article:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/restauracio-d-equips/283-pendrives-de-restauracio-dels-diferents-contractes

Per poder usar els ultraportàtils fora de la xarxa del centres, només cal realitzar l’apartat 1) Restauració mitjançant el pendrive dels articles de restauració següents:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/restauracio-d-equips/197-restauracio-dels-netbook-samsumg-n145-contr-2011-1367

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/restauracio-d-equips/110-restauracio-dels-netbook-asus-1015pt-contr-2010-543